THANKS DOMAIN! DOMAIN

TR :

SATILIK İLGİ ÇEKİCİ ALAN ADLARI

Sorguladığınız alan adına tıklayarak Alan Adı (Domain) Fırsatları Web Sayfamıza ulaştınız.
Sorguladığınız alan adı satışa ve transfere hazırdır.

TEKLİF EDİN

İlgilendiğiniz alan adı için lütfen ALAN ADI TEKLİF FORMUNU doldurup gönderiniz.
Alan adlarının fiyatları değerlerine göre 250 USD ile 1.000.000 USD arasında değişebilmektedir . 250 USD altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Alan adı fiyat teklifiniz değerlendirildikten sonra size olumlu ya da olumsuz dönüş yapılacaktır.
İlgilendiğiniz alan adı satınalma ve transfer işlemleri GLOBALNET tarafından yürütülmektedir.

SATILIK DOMAIN LİSTESİ :

Aşağıda yer alan portföyümüzdeki SATIŞA SUNULAN TÜM ALAN ADLARINI incelemenizi tavsiye ederiz.

GÜVENİLİR ALAN ADI SATINALMA ve TRANSFERİ :

Alan adı satınalma ve transfer işlemleri nasıl yapılacak ?
Alan adı fiyatında karşılıklı anlaşma sağlandıktan sonra ;
> Alan adının kaydının olduğu alan adı kayıt kuruluşuna hızlıca iç transfer ile ya da alıcının hesabının olduğu başka alan adı kayıt kuruluşuna transfer koduyla yapılabilmektedir.
> Tercih edilirse alan adı güvenilir ESCROW Emanet Sistemi ile karşılıklı işlemler yapılarak da alıcıya aktarılır.
ESCROW Emanet Sistemi ile Alan Adı Satınalma ve Güvenilir Transfer
Alan adı sahibi ile alan adı fiyatı konusunda anlaşma sağlandıktan sonra aşağıdaki yöntemlerle alan adı transferi gerçekleştirilir. Escrow .com ile 5 milyar doların üzerinde işlem ile korunuyor. Escrow .com, karşı taraf riski açısından dünyanın en güvenli ödeme yöntemidir. Hem alıcıyı hem de satıcıyı korur, emanet kullanılarak işlem yapılan tüm ödemeler güvende tutulur.
ESCROW ile Alan adı satınalma ve transfer işlemleri nasıl yapılacak ?

 • Alıcı, ESCROW sitesine giderek kişisel veya kurumsal (ülke kimlik beyanlı, güvenli, doğrulanmış) hesap açar.
 • Alıcı, önceden anlaşılmış alan adını satın almayı ve transferini talep eder.
 • Satıcı, satış tutarında anlaşılmış olan teklifi kabul ettiyse onay verir.
 • Alıcı ve Satıcı karşılıklı şartları kabul eder.
 • Alıcı ödemeyi Escrow’a kredi kartı ile yapar veya banka transferiyle gönderir.
 • Satıcı, alan adı transfer kodunu alıcıya gönderir.
 • Alıcı, alan adı transferini onaylar. İşlemi tamamlandığına dair onay verir.
 • Escrow .com alan adı satıcısına ödemeyi serbest bırakır.

Böylece alan adı transferi sorunsuz ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilir.

EN :

FOR SALE ATTRACTIVE DOMAIN NAMES

You have reached our Domain Name (Domain) Opportunities Web Page by clicking on the domain name you queried.
The domain name you queried is available for sale and transfer.

MAKE AN OFFER

Please fill out and submit the DOMAIN NAME OFFER FORM for the domain name you are interested in.
The prices of domain names can vary between 250 USD and 1,000,000 USD according to their value.
Offers below 250 USD will not be considered.
After your domain name price offer is evaluated, you will be informed of the outcome.
The purchasing and transfer process of the domain name you are interested in is carried out by GLOBALNET.

ALL DOMAIN LİST :

We recommend that you examine ALL DOMAIN NAMES OFFERED FOR SALE in our portfolio below.

SECURE BUY DOMAIN and TRANSFER

How will the purchasing and transfer process of the domain name be carried out?
Once a mutual agreement on the domain name price is reached:
> The domain name can be transferred quickly through an internal transfer to the domain registrar where the domain is registered, or with a transfer code to another domain registrar where the buyer’s account is held.
> If preferred, the domain name can also be transferred to the buyer using the secure ESCROW System through mutual transactions.

Purchasing and Secure Transfer of Domain Names with the ESCROW System
Once an agreement on the domain name price is reached with the domain name owner, the domain name transfer is carried out using the methods below. Escrow .com safeguards transactions over $5 billion. Escrow .com is the world’s most secure payment method in terms of counterparty risk. It protects both the buyer and the seller, and all payments made using escrow are kept secure.

How will the domain name purchasing and transfer process be carried out with ESCROW?
The buyer goes to the ESCROW site and opens a personal or corporate (with country ID declaration, secure, verified) account.

 • The buyer requests the purchase and transfer of the pre-agreed domain name.
 • If the seller accepts the offer agreed upon in the sale amount, they give approval.
 • The buyer and seller mutually accept the terms.
 • The buyer makes the payment to Escrow via credit card or sends it via bank transfer.
 • The seller sends the domain name transfer code to the buyer.
 • The buyer confirms the domain name transfer. Gives approval that the transaction is complete.
 • Escrow .com releases the payment to the domain name seller.

Thus, the domain name transfer is carried out smoothly and securely.

SATIŞA SUNULAN ALAN ADLARI LİSTESİ

LIST OF DOMAIN NAMES AVAILABLE FOR SALE

10Dolar.com (10 Dollar)
(TR): Bütçe Fırsatları, Uygun Alışveriş, İndirim Teklifleri, Para Tasarrufu, En İyi Fiyatlar
(EN): Budget Deals, Affordable Shopping, Discount Offers, Save Money, Best Buys

2023.org.tr (Cumhuriyetin Yüzyılı 2023)
(TR): Gelecek Trendleri, İnovasyon 2023, Yıllık Konferanslar, Yaklaşan Etkinlikler, Yeni Nesil Teknoloji
(EN): Future Trends, Innovation 2023, Annual Conferences, Upcoming Events, Next-Gen Technology

5gLines.com
(TR): 5G Ağı, Yüksek Hızlı İnternet, Mobil Bağlantı, İletişimin Geleceği, Kablosuz Teknoloji
(EN): 5G Network, High-Speed Internet, Mobile Connectivity, Future of Communication, Wireless Technology

5gTurkCELL .com
(TR): 5G Turkcell, Gelişmiş Mobil Hizmetler, Hızlı Bağlantı, Telekom Çözümleri, Dijital Devrim
(EN): 5G Turkcell, Advanced Mobile Services, Fast Connectivity, Telecom Solutions, Digital Revolution

5gYerliMilli.com
(TR): Yerli 5G Ağı, Ulusal Bağlantı, Yüksek Hızlı İnternet, Türk Teknolojisi, İletişimin Geleceği
(EN): Local 5G Network, National Connectivity, High-Speed Internet, Turkish Technology, Future of Communication

YerliMilli5g.com
(TR): Yerli 5G Ağı, Ulusal Bağlantı, Yüksek Hızlı İnternet, Türk Teknolojisi, İletişimin Geleceği
(EN): Local 5G Network, National Connectivity, High-Speed Internet, Turkish Technology, Future of Communication

AcikKaynak.org.tr
(TR): Açık Kaynak Topluluğu, Ücretsiz Yazılım, İşbirlikçi Geliştirme, Teknoloji İnovasyonu, Kodlama Kaynakları
(EN): Open Source Community, Free Software, Collaborative Development, Tech Innovation, Coding Resources

AcikKaynakYazilim.com.tr
(TR): Açık Kaynak Yazılım, Ücretsiz Kodlama Araçları, Yazılım Geliştirme, Teknoloji İşbirliği, Kodlama Topluluğu
(EN): Open Source Software, Free Coding Tools, Software Development, Tech Collaboration, Coding Community

AcikKaynakYazilim.org.tr
(TR): Açık Kaynak Projeleri, Yazılım İnovasyonu, Geliştirici Topluluğu, Ücretsiz Yazılım, İşbirlikçi Teknoloji
(EN): Open Source Projects, Software Innovation, Developer Community, Free Software, Collaborative Tech

AKKY.org (açık kaynak kodlu yazılımlar)
(TR): Gençlik Organizasyonu, Toplum Gelişimi, Eğitim Programları, Gençlerin Güçlendirilmesi, Sosyal Projeler
(EN): Youth Organization, Community Development, Educational Programs, Youth Empowerment, Social Projects

AKKY.org.tr (açık kaynak kodlu yazılımlar)
(TR): Türkiye Gençlik Projeleri, Toplum Güçlendirme, Eğitim İnisiyatifleri, Gençlik Desteği, Sosyal Gelişim
(EN): Turkish Youth Projects, Community Empowerment, Educational Initiatives, Youth Support, Social Development

TurkOpen.com
(TR): Türk Açık Kaynak, Teknoloji Topluluğu, İşbirlikçi Projeler, Yazılım Geliştirme, Ücretsiz Yazılım
(EN): Turkish Open Source, Tech Community, Collaborative Projects, Software Development, Free Software

TurkOpen.com.tr
(TR): Açık Kaynak Türkiye, Teknoloji Çözümleri, İşbirlikçi Projeler, Yazılım Topluluğu, Ücretsiz Yazılım
(EN): Open Source Turkey, Tech Solutions, Collaborative Projects, Software Community, Free Software

OPEN.org.tr
(TR): Açık Kaynak Topluluğu, Ücretsiz Yazılım, İşbirlikçi Geliştirme, Teknoloji İnovasyonu, Kodlama Kaynakları
(EN): Open Source Community, Free Software, Collaborative Development, Tech Innovation, Coding Resources

OpenDesk.com.tr
(TR): Açık Masalar, Ortak Çalışma Alanları, Ofis Çözümleri, Paylaşımlı Çalışma Alanları, İşbirlikçi Ortamlar
(EN): Open Desks, Co-working Spaces, Office Solutions, Shared Workspaces, Collaborative Environments

OpenGrup.com
(TR): Açık Grup, Toplum Projeleri, İşbirlikçi İnisiyatifler, Grup Çözümleri, Toplum Gelişimi
(EN): Open Group, Community Projects, Collaborative Initiatives, Group Solutions, Community Development

OpenSource.org.tr
(TR): Açık Kaynak Projeleri, Yazılım İnovasyonu, Geliştirici Topluluğu, Ücretsiz Yazılım, İşbirlikçi Teknoloji
(EN): Open Source Projects, Software Innovation, Developer Community, Free Software, Collaborative Tech

OpenTurk.com
(TR): Açık Türkiye, Türk İnovasyonları, Teknoloji Çözümleri, İşbirlikçi Projeler, Açık Kaynak Topluluğu
(EN): Open Turkey, Turkish Innovations, Tech Solutions, Collaborative Projects, Open Source Community

OpenTurk.org.tr
(TR): Açık Kaynak Türkiye, Teknoloji Topluluğu, İşbirlikçi Projeler, Yazılım Geliştirme, Ücretsiz Yazılım
(EN): Open Source Turkey, Tech Community, Collaborative Projects, Software Development, Free Software

AcikYasam.com (açık yaşam)
(TR): Sağlıklı Yaşam, Wellness İpuçları, Yaşam Tarzı Blogu, Fitness ve Sağlık, Beslenme Tavsiyeleri
(EN): Healthy Living, Wellness Tips, Lifestyle Blog, Fitness & Health, Nutrition Advice

AirLinePort.com (Hava Limanı)
(TR): Havalimanı Hizmetleri, Havayolu Bilgileri, Uçuş Takvimleri, Seyahat İpuçları, Havacılık Haberleri
(EN): Airport Services, Airline Information, Flight Schedules, Travel Tips, Aviation News

AnkaraAirport.com.tr (Ankara Havaalanı)
(TR): Ankara Havalimanı, Uçuş Bilgileri, Seyahat Hizmetleri, Havalimanı Tesisleri, Türk Havalimanları
(EN): Ankara Airport, Flight Information, Travel Services, Airport Facilities, Turkish Airports

izmirAirPort.com.tr (İzmir Havaalanı)
(TR): İzmir Havalimanı, Uçuş Bilgileri, Seyahat Hizmetleri, Havalimanı Tesisleri, Türk Havalimanları
(EN): Izmir Airport, Flight Information, Travel Services, Airport Facilities, Turkish Airports

DigiAirCraft.com
(TR): Dijital Havacılık, Uçak Teknolojisi, Uçuş Çözümleri, Havacılık İnovasyonu, Havacılık Teknolojisi
(EN): Digital Aviation, Aircraft Technology, Flight Solutions, Aviation Innovation, Tech in Aviation

DigiAirPort.com
(TR): Dijital Havalimanı Hizmetleri, Akıllı Havalimanları, Seyahat Teknolojisi, Uçuş Bilgileri, Havalimanı İnovasyonları
(EN): Digital Airport Services, Smart Airports, Travel Technology, Flight Information, Airport Innovations

AjansBT.com (Ajans BT Haber Sitesi)
(TR): Teknoloji Ajansı, BT Çözümleri, İş Teknolojisi, Dijital Dönüşüm, BT Danışmanlığı
(EN): Tech Agency, IT Solutions, Business Technology, Digital Transformation, IT Consulting

AjansBT.com.tr (Ajans BT Haber Sitesi)
(TR): Türkiye Teknoloji Ajansı, BT Danışmanlığı Türkiye, Dijital Çözümler, İş Teknolojisi, Teknoloji Hizmetleri
(EN): Turkish Tech Agency, IT Consulting Turkey, Digital Solutions, Business Technology, Tech Services

AjansGlobal.com (Global Reklam Ajansı)
(TR): Global Ajans, Uluslararası Pazarlama, Dijital Çözümler, Küresel İş, Reklam Hizmetleri
(EN): Global Agency, International Marketing, Digital Solutions, Global Business, Advertising Services

Hotel.tv.tr
(TR): Otel TV Hizmetleri, Misafirperverlik Çözümleri, Oda İçi Eğlence, Dijital Otel Hizmetleri, Misafir Deneyimi
(EN): Hotel TV Services, Hospitality Solutions, In-Room Entertainment, Digital Hotel Services, Guest Experience

AlanyaHotel.com.tr (Alanya Otel)
(TR): Alanya Otelleri, Türk Tatil Köyleri, Plaj Tatilleri, Otel Rezervasyonları, Seyahat Konaklamaları
(EN): Alanya Hotels, Turkish Resorts, Beach Vacations, Hotel Bookings, Travel Accommodation

AlanyaHotels.com.tr (Alanya Otelleri)
(TR): En İyi Alanya Otelleri, Türk Plaj Tatil Köyleri, Tatil Konaklamaları, Otel Fırsatları, Seyahat Konaklamaları
(EN): Best Hotels in Alanya, Turkish Beach Resorts, Vacation Stays, Hotel Deals, Travel Accommodations

SideHotels.com.tr (Side Otelleri)
(TR): Side Otelleri, Türk Tatil Köyleri, Tatil Konaklamaları, Otel Rezervasyonları, Plaj Tatil Köyleri
(EN): Side Hotels, Turkish Resorts, Vacation Stays, Hotel Bookings, Beach Resorts

LaraHotels.com.tr (Lara Otelleri)
(TR): Lara Otelleri, Türk Tatil Köyleri, Tatil Konaklamaları, Otel Rezervasyonları, Plaj Tatil Köyleri
(EN): Lara Hotels, Turkish Resorts, Vacation Stays, Hotel Bookings, Beach Resorts

KemerHotels.com.tr (Kemer Otelleri)
(TR): Kemer Otelleri, Türk Tatil Köyleri, Tatil Konaklamaları, Otel Rezervasyonları, Plaj Tatil Köyleri
(EN): Kemer Hotels, Turkish Resorts, Vacation Stays, Hotel Bookings, Beach Resorts

BelekOtel.com.tr (Belek Otel)
(TR): Belek Otelleri, Türk Tatil Köyleri, Tatil Konaklamaları, Otel Rezervasyonları, Plaj Tatil Köyleri
(EN): Belek Hotels, Turkish Resorts, Vacation Stays, Hotel Bookings, Beach Resorts

BelekOteli.com.tr (Belek Oteli)
(TR): En İyi Belek Otelleri, Türk Plaj Tatil Köyleri, Tatil Fırsatları, Seyahat Konaklamaları, Otel Rezervasyonları
(EN): Best Hotels in Belek, Turkish Beach Resorts, Vacation Deals, Travel Accommodation, Hotel Stays

BelekPark.com.tr (Belek Park)
(TR): Belek Parkları, Aile Aktiviteleri, Açık Hava Rekreasyonu, Türk Çekim Yerleri, Park Bilgileri
(EN): Belek Parks, Family Activities, Outdoor Recreation, Turkish Attractions, Park Information

BogazKent.com.tr (Boğaz Kent)
(TR): Bogazkent Turizmi, Türk Plaj Tatil Köyleri, Tatil Fırsatları, Otel Rezervasyonları, Seyahat Bilgileri
(EN): Bogazkent Tourism, Turkish Beach Resorts, Vacation Deals, Hotel Bookings, Travel Information

LaraKent.com.tr
(TR): Lara Şehir Rehberi, Yerel Hizmetler, Toplum Bilgileri, Türk Şehirleri, Şehir Dizini
(EN): Lara City Guide, Local Services, Community Information, Turkish Cities, City Directory

BarutHotel.com.tr
(TR): Barut Otelleri, Lüks Konaklamalar, Türk Tatil Köyleri, Tatil Rezervasyonları, Otel Fırsatları
(EN): Barut Hotels, Luxury Accommodations, Turkish Resorts, Vacation Bookings, Hotel Deals

BarutOtel.com.tr
(TR): Barut Resort, Türk Otel, Lüks Konaklamalar, Tatil Fırsatları, Seyahat Konaklamaları
(EN): Barut Resort, Turkish Hotel, Luxury Stays, Vacation Deals, Travel Accommodation

AntalyaResidence.com.tr
(TR): Antalya Rezidansları, Lüks Yaşam, Türk Gayrimenkul, Antalya’da Daireler, Konut Mülkleri
(EN): Antalya Residences, Luxury Living, Turkish Real Estate, Apartments in Antalya, Residential Properties

AntalyaTours.com.tr
(TR): Antalya Turları, Türk Gezileri, Seyahat Paketleri, Rehberli Turlar, Antalya’da Gezi
(EN): Antalya Tours, Turkish Excursions, Travel Packages, Guided Tours, Sightseeing in Antalya

AntalyaTur.com.tr (Antalya Turizm Şirketi, Antalya Tur Organizasyonları)
(TR): Antalya Seyahati, Türk Turları, Tatil Paketleri, Gezi Turları, Turistik Yerler
(EN): Antalya Travel, Turkish Tours, Vacation Packages, Sightseeing Trips, Tourist Attractions

TatilAntalya.com.tr
(TR): Antalya Tatilleri, Türk Tatilleri, Seyahat Paketleri, Otel Rezervasyonları, Tatil Fırsatları
(EN): Antalya Holidays, Turkish Vacations, Travel Packages, Hotel Bookings, Vacation Deals

HoTechDigital.com (Dijital Otel Teknolojileri)
(TR): Otel Teknolojisi, Dijital Çözümler, Misafirperverlik Teknolojisi, Otel Yönetimi, Dijital İnovasyonlar
(EN): Hotel Technology, Digital Solutions, Hospitality Tech, Hotel Management, Digital Innovations

AsElSan .net.tr
(TR): Aselsan Teknoloji, Savunma Elektroniği, Türk İnovasyonu, Güvenlik Çözümleri, Teknoloji Geliştirme
(EN): Aselsan Technology, Defense Electronics, Turkish Innovation, Security Solutions, Tech Development

AsElSan .org.tr
(TR): Aselsan Projeleri, Savunma Teknolojisi, Türk İnovasyonları, Güvenlik Elektroniği, Ar-Ge
(EN): Aselsan Projects, Defense Tech, Turkish Innovations, Security Electronics, Research & Development

B2C .com.tr
(TR): İşten Tüketiciye, Online Alışveriş, E-ticaret, Perakende Çözümleri, Tüketici Ürünleri
(EN): Business to Consumer, Online Shopping, E-commerce, Retail Solutions, Consumer Products

BaskentAnkara.com.tr
(TR): Ankara Başkent, Türk İş Merkezi, Şehir Bilgileri, Ankara Hizmetleri, Başkent Rehberi
(EN): Ankara Capital, Turkish Business Hub, City Information, Ankara Services, Capital City Guide

BullCarry.com
(TR): Taşımacılık Hizmetleri, Lojistik Çözümleri, Kargo Taşımacılığı, Nakliye Hizmetleri, Tedarik Zinciri Yönetimi
(EN): Freight Services, Logistics Solutions, Cargo Transport, Shipping Services, Supply Chain Management

DigiCarrier.com
(TR): Dijital Lojistik, Nakliye Çözümleri, Kargo Taşımacılığı, Tedarik Zinciri Teknolojisi, Nakliye Hizmetleri
(EN): Digital Logistics, Freight Solutions, Cargo Transport, Supply Chain Technology, Shipping Services

Burdaisvar.org
(TR): İş Fırsatları, Kariyer Portalı, İstihdam Hizmetleri, İş İlanları, İşe Alım Çözümleri
(EN): Job Opportunities, Career Portal, Employment Services, Job Listings, Recruitment Solutions

CanBogazdanGelir.com
(TR): Finansal Hizmetler, Yatırım Danışmanlığı, Varlık Yönetimi, Gelir Çözümleri, Finansal Planlama
(EN): Financial Services, Investment Advice, Wealth Management, Income Solutions, Financial Planning

CekCakCuk.com (cek cak cuk)
(TR): Ebeveynlik İpuçları, Çocuk Bakım Tavsiyeleri, Aile Blogu, Çocuk Gelişimi, Ebeveyn Kaynakları
(EN): Parenting Tips, Childcare Advice, Family Blog, Child Development, Parenting Resources

Cikolatam.com.tr
(TR): Türk Çikolatası, Gurme Tatlılar, Çikolata Hediyeleri, Şekerleme, Tatlı Lezzetler
(EN): Turkish Chocolate, Gourmet Sweets, Chocolate Gifts, Confectionery, Sweet Treats

AkCoin.com.tr
(TR): Türk Kripto Parası, Dijital Para Birimi, Blockchain, Kripto Yatırımı, Finansal Teknoloji
(EN): Turkish Cryptocurrency, Digital Currency, Blockchain, Crypto Investment, Financial Technology

DigiCoin.com.tr
(TR): Türk Kripto Parası, Dijital Para Birimi, Blockchain Teknolojisi, Kripto Yatırımı, Fintech Çözümleri
(EN): Turkish Cryptocurrency, Digital Coins, Blockchain Technology, Crypto Investment, Fintech Solutions

DijiCoin.com.tr
(TR): Türk Kripto Parası, Dijital Para Birimi, Blockchain Çözümleri, Kripto Ticaret, Fintech İnovasyonları
(EN): Turkish Cryptocurrency, Digital Currency, Blockchain Solutions, Crypto Trading, Fintech Innovations

DigiCoines.com
(TR): Dijital Para Birimi, Kripto Para Bilgisi, Blockchain Haberleri, Kripto Pazar, Fintech İnovasyonları
(EN): Digital Currency, Cryptocurrency Information, Blockchain News, Crypto Market, Fintech Innovations

GoCoin.com.tr
(TR): Türk Kripto Parası, Dijital Para Birimi, Blockchain Çözümleri, Kripto Ticaret, Fintech İnovasyonları
(EN): Turkish Cryptocurrency, Digital Currency, Blockchain Solutions, Crypto Trading, Fintech Innovations

DigiEuropa.com
(TR): Avrupa Teknolojisi, Dijital İnovasyonlar, Teknoloji Haberleri, Avrupa Startupları, Teknoloji Trendleri
(EN): European Tech, Digital Innovations, Tech News, European Startups, Technology Trends

DigiPayEs.com
(TR): Dijital Ödemeler, Online İşlemler, Fintech Çözümleri, Ödeme Geçidi, Güvenli Ödemeler
(EN): Digital Payments, Online Transactions, Fintech Solutions, Payment Gateway, Secure Payments

GlobalPOS.com.tr
(TR): Satış Noktası Sistemleri, Perakende Teknolojisi, Ödeme Çözümleri, Dijital İşlemler, POS Ekipmanları
(EN): Point of Sale Systems, Retail Technology, Payment Solutions, Digital Transactions, POS Equipment

DigiPOSS.com.tr
(TR): Dijital POS Sistemleri, Ödeme Çözümleri, Perakende Teknolojisi, Satış Noktası, İşlem Sistemleri
(EN): Digital POS Systems, Payment Solutions, Retail Technology, Point of Sale, Transaction Systems

DijiPOSS.com
(TR): Dijital POS Sistemleri, Perakende Teknolojisi, Ödeme Çözümleri, İşlem Hizmetleri, POS Sistemleri
(EN): Digital POS Systems, Retail Technology, Payment Solutions, Transaction Services, POS Systems

DijiPOSS.com.tr
(TR): Türk POS Sistemleri, Dijital Ödemeler, Perakende Çözümleri, İşlem Teknolojisi, Ödeme Terminalleri
(EN): Turkish POS Systems, Digital Payments, Retail Solutions, Transaction Technology, Payment Terminals

DigiSatellite.com
(TR): Dijital Uydu, Uzay Teknolojisi, Uydu İletişimi, Uydu TV, Uzay İnovasyonları
(EN): Digital Satellite, Space Technology, Satellite Communications, Satellite TV, Space Innovations

DigiSimulator.com
(TR): Dijital Simülatörler, Eğitim Teknolojisi, Simülasyon Yazılımı, Sanal Eğitim, Teknoloji Çözümleri
(EN): Digital Simulators, Training Technology, Simulation Software, Virtual Training, Tech Solutions

Digital.org.tr
(TR): Dijital Dönüşüm, Teknoloji Topluluğu, İnovasyon Merkezi, Dijital Projeler, Teknoloji İşbirliği
(EN): Digital Transformation, Tech Community, Innovation Hub, Digital Projects, Tech Collaboration

Dijital.org.tr
(TR): Dijital İnovasyon, Teknoloji Topluluğu, Online Dönüşüm, Teknoloji Projeleri, Dijital Çözümler
(EN): Digital Innovation, Tech Community, Online Transformation, Tech Projects, Digital Solutions

Diji.com.tr
(TR): Türk Dijitali, Teknoloji Çözümleri, Online Hizmetler, Dijital İnovasyon, Teknoloji Merkezi
(EN): Turkish Digital, Tech Solutions, Online Services, Digital Innovation, Tech Hub

Diji24.com.tr
(TR): 7/24 Teknoloji Desteği, Dijital Hizmetler, Online Çözümler, Teknoloji Yardım Masası, Dijital Yardım
(EN): 24/7 Tech Support, Digital Services, Online Solutions, Tech Assistance, Digital Helpdesk

DijiCart.com
(TR): Dijital Pazar Yeri, E-ticaret Çözümleri, Online Alışveriş, Perakende Platformu, Teknoloji Mağazası
(EN): Digital Marketplace, E-commerce Solutions, Online Shopping, Retail Platform, Tech Store

DijiCloud.com
(TR): Dijital Bulut Hizmetleri, Bulut Bilişim, Online Depolama, Bulut Çözümleri, Teknoloji Bulutu
(EN): Digital Cloud Services, Cloud Computing, Online Storage, Cloud Solutions, Tech Cloud

DijiDomain.com
(TR): Dijital Alan Adları, Web Hosting, Alan Adı Kaydı, Online Varlık, Web Hizmetleri
(EN): Digital Domains, Web Hosting, Domain Registration, Online Presence, Web Services

DijiEkonomi.com
(TR): Dijital Ekonomi, Teknoloji Finansı, Online İş, Dijital Pazarlar, Teknoloji Ekonomi Trendleri
(EN): Digital Economy, Tech Finance, Online Business, Digital Markets, Tech Economy Trends

DijiGame.com
(TR): Dijital Oyunlar, Online Oyunlar, Oyun Çözümleri, Oyun Geliştirme, Sanal Eğlence
(EN): Digital Gaming, Online Games, Gaming Solutions, Game Development, Virtual Entertainment

DijiParam.com
(TR): Dijital Para, Online Ödemeler, Fintech Çözümleri, Dijital Cüzdan, Güvenli İşlemler
(EN): Digital Money, Online Payments, Fintech Solutions, Digital Wallet, Secure Transactions

DijiParam.com.tr
(TR): Türk Dijital Ödemeler, Online İşlemler, Türkiye Fintech, Dijital Cüzdanlar, Güvenli Ödemeler
(EN): Turkish Digital Payments, Online Transactions, Fintech Turkey, Digital Wallets, Secure Payments

DijiPas.com
(TR): Dijital Pasaport, Online Kimlik, Güvenli Doğrulama, Dijital Kimlik, Kimlik Çözümleri
(EN): Digital Passport, Online Identity, Secure Verification, Digital ID, Identity Solutions

DijitalPasaport.com
(TR): Dijital Pasaport, Güvenli Kimlik, Online Doğrulama, Kimlik Çözümleri, Dijital Kimlik
(EN): Digital Passport, Secure ID, Online Verification, Identity Solutions, Digital Identification

DijiPosta.com.tr
(TR): Dijital Posta, Online İletişim, E-posta Çözümleri, Güvenli Mesajlaşma, Dijital Yazışma
(EN): Digital Mail, Online Communication, Email Solutions, Secure Messaging, Digital Correspondence

GlobalPosta.com
(TR): Dijital Posta, Online İletişim, E-posta Hizmetleri, Güvenli Mesajlaşma, Dijital Yazışma
(EN): Digital Mail, Online Communication, Email Services, Secure Messaging, Digital Correspondence

DijitalDunyaKadinlari.com
(TR): Teknolojide Kadınlar, Dijital İnovasyon, Kadın Güçlendirme, Teknoloji Topluluğu, Dijitalde Kadınlar
(EN): Women in Tech, Digital Innovation, Female Empowerment, Tech Community, Women in Digital

DijiTeknoloji.com.tr
(TR): Dijital Teknoloji, Teknoloji Çözümleri, İnovasyon Merkezi, Online Hizmetler, Teknoloji Gelişmeleri
(EN): Digital Technology, Tech Solutions, Innovation Hub, Online Services, Tech Developments

DijiTelekom.com
(TR): Dijital Telekom, Online İletişim, Telekom Hizmetleri, Dijital Bağlantı, Telekom İnovasyonları
(EN): Digital Telecom, Online Communication, Telecom Services, Digital Connectivity, Telecom Innovations

DijiYazilim.com
(TR): Dijital Yazılım, Teknoloji Çözümleri, Yazılım Geliştirme, Online Hizmetler, Dijital İnovasyon
(EN): Digital Software, Tech Solutions, Software Development, Online Services, Digital Innovation

E-Turquality.com
(TR): E-ticaret Kalitesi, Online Alışveriş, Perakende Çözümleri, Kaliteli Ürünler, Dijital Mağaza
(EN): E-commerce Quality, Online Shopping, Retail Solutions, Quality Products, Digital Store

E-Turquality.com.tr
(TR): Türk E-ticaret, Kaliteli Online Alışveriş, Dijital Perakende, Teknoloji Mağazası, Kaliteli Ürünler
(EN): Turkish E-commerce, Quality Online Shopping, Digital Retail, Tech Store, Quality Products

ETurquality.com
(TR): Kaliteli E-ticaret, Online Perakende, Alışveriş Çözümleri, Dijital Mağaza, Kaliteli Ürünler
(EN): Quality E-commerce, Online Retail, Shopping Solutions, Digital Store, Quality Products

ETurquality.com.tr
(TR): Türk E-ticaret, Kaliteli Perakende, Online Alışveriş, Dijital Çözümler, Perakende Platformu
(EN): Turkish E-commerce, Quality Retail, Online Shopping, Digital Solutions, Retail Platform

Emarketimiz.com
(TR): Online Pazar Yeri, E-ticaret Çözümleri, Dijital Perakende, Pazar Platformu, Online Alışveriş
(EN): Online Marketplace, E-commerce Solutions, Digital Retail, Market Platform, Shopping Online

EUR.com.tr
(TR): Avrupa Teknolojisi, Türk Teknoloji Çözümleri, Dijital İnovasyon, Online Hizmetler, Teknoloji Merkezi
(EN): European Tech, Turkish Tech Solutions, Digital Innovation, Online Services, Tech Hub

EurInternet.com
(TR): Avrupa İnterneti, Online Hizmetler, Dijital Bağlantı, İnternet Çözümleri, Teknoloji Ağı
(EN): European Internet, Online Services, Digital Connectivity, Internet Solutions, Tech Network

EurIT.net
(TR): Avrupa BT Hizmetleri, Teknoloji Çözümleri, Online Hizmetler, BT Desteği, Teknoloji Ağı
(EN): European IT Services, Tech Solutions, Online Services, IT Support, Tech Network

EURO.net.tr
(TR): Avrupa Ağı, Online Hizmetler, Dijital Bağlantı, Teknoloji Çözümleri, İnternet Hizmetleri
(EN): European Network, Online Services, Digital Connectivity, Tech Solutions, Internet Services

EURO.org.tr
(TR): Avrupa Teknolojisi, Dijital Çözümler, Online Hizmetler, Teknoloji Topluluğu, İnovasyon Merkezi
(EN): European Tech, Digital Solutions, Online Services, Tech Community, Innovation Hub

Export.net.tr
(TR): İhracat Hizmetleri, Uluslararası Ticaret, Nakliye Çözümleri, Küresel Ticaret, İhracat Desteği
(EN): Export Services, International Trade, Shipping Solutions, Global Trade, Export Assistance

Export.org.tr
(TR): İhracat Topluluğu, Ticaret Çözümleri, Küresel İş, Uluslararası Ticaret, İhracat Ağı
(EN): Export Community, Trade Solutions, Global Business, International Trade, Export Network export.tr

Export.tr
(TR): Türk İhracatı, Uluslararası Ticaret, İhracat Çözümleri, Küresel İş, Ticaret Desteği
(EN): Turkish Export, International Trade, Export Solutions, Global Business, Trade Assistance

ihracat.tr
(TR): Türk İhracatı, Uluslararası Ticaret, İhracat Çözümleri, Küresel İş, Ticaret Desteği
(EN): Turkish Export, International Trade, Export Solutions, Global Business, Trade Assistance

FenerbahceWorld.com (Dünya Spor Kulübü Fenerbahçe)
(TR): Fenerbahçe Taraftar Sitesi, Futbol Topluluğu, Spor Haberleri, Takım Güncellemeleri, Fenerbahçe Taraftarları
(EN): Fenerbahce Fan Site, Football Community, Sports News, Team Updates, Fenerbahce Fans

Fenerjik.com
(TR): Enerji Çözümleri, Yenilenebilir Enerji, Yeşil Teknoloji, Sürdürülebilir Güç, Enerji İnovasyonları
(EN): Energy Solutions, Renewable Energy, Green Technology, Sustainable Power, Energy Innovations

FR2E.com
(TR): Teknoloji Hizmetleri, Dijital Çözümler, Online İnovasyon, İş Teknolojisi, BT Desteği
(EN): Tech Services, Digital Solutions, Online Innovation, Business Technology, IT Support

FR2E.net
(TR): Online Hizmetler, Dijital İnovasyon, Teknoloji Çözümleri, BT Ağı, İş Desteği
(EN): Online Services, Digital Innovation, Tech Solutions, IT Network, Business Support

GencBeyinler.com
(TR): Genç Beyinler, Gençlik Güçlendirme, Eğitim Programları, Gençlik Projeleri, Toplum Gelişimi
(EN): Young Minds, Youth Empowerment, Educational Programs, Youth Projects, Community Development

GI.com.tr (gi.com.tr)
(TR): Türk Teknoloji Çözümleri, Dijital İnovasyon, BT Hizmetleri, Teknoloji Topluluğu, Online Hizmetler
(EN): Turkish Tech Solutions, Digital Innovation, IT Services, Tech Community, Online Services

Global.net.tr
(TR): Küresel Ağ, Online Hizmetler, Dijital Çözümler, İnternet Bağlantısı, Teknoloji Ağı
(EN): Global Network, Online Services, Digital Solutions, Internet Connectivity, Tech Network

GlobalBulut.com
(TR): Küresel Bulut Hizmetleri, Bulut Bilişim, Online Depolama, Dijital Çözümler, Bulut Teknolojisi
(EN): Global Cloud Services, Cloud Computing, Online Storage, Digital Solutions, Cloud Technology

GlobalDomainHosting.com
(TR): Alan Adı Hosting, Web Hosting, Online Hizmetler, Alan Adı Kaydı, Hosting Çözümleri
(EN): Domain Hosting, Web Hosting, Online Services, Domain Registration, Hosting Solutions

GlobalDomainReseller.com
(TR): Alan Adı Satıcısı, Web Hosting, Alan Adı Satışları, Online Hizmetler, Hosting Çözümleri
(EN): Domain Reseller, Web Hosting, Domain Sales, Online Services, Hosting Solutions

GlobalHostingAnkara.com
(TR): Ankara Hosting, Web Hizmetleri, Alan Adı Hosting, Online Çözümler, Türk Hosting
(EN): Ankara Hosting, Web Services, Domain Hosting, Online Solutions, Turkish Hosting

GlobalHostingDomain.com
(TR): Alan Adı Hosting, Web Hizmetleri, Online Çözümler, Alan Adı Kaydı, Hosting Sağlayıcı
(EN): Domain Hosting, Web Services, Online Solutions, Domain Registration, Hosting Provider

GlobalInternet.com.tr
(TR): Küresel İnternet, Online Bağlantı, Dijital Çözümler, İnternet Hizmetleri, Teknoloji Ağı
(EN): Global Internet, Online Connectivity, Digital Solutions, Internet Services, Tech Network

GlobalLinuxServer.com
(TR): Linux Sunucusu, Web Hosting, Online Hizmetler, Sunucu Çözümleri, Dijital Hosting
(EN): Linux Server, Web Hosting, Online Services, Server Solutions, Digital Hosting

GlobalMailServer.net
(TR): Mail Sunucusu, E-posta Çözümleri, Dijital İletişim, Online Mail, E-posta Hosting
(EN): Mail Server, Email Solutions, Digital Communication, Online Mail, Email Hosting

GlobalMedyaGrup.com
(TR): Medya Grubu, Dijital Medya, Online İçerik, Medya Çözümleri, İçerik Üretimi
(EN): Media Group, Digital Media, Online Content, Media Solutions, Content Creation

GlobalNetDomainHosting.com
(TR): Alan Adı Hosting, Web Hizmetleri, Online Çözümler, Alan Adı Kaydı, Hosting Sağlayıcı
(EN): Domain Hosting, Web Services, Online Solutions, Domain Registration, Hosting Provider

GlobalProjeler.com
(TR): Küresel Projeler, Uluslararası İnisiyatifler, İş Çözümleri, Proje Yönetimi, Küresel Gelişim
(EN): Global Projects, International Initiatives, Business Solutions, Project Management, Global Development

GlobalSecureServer.net
(TR): Güvenli Sunucular, Dijital Güvenlik, Online Hosting, Güvenli Hosting, Siber Güvenlik Çözümleri
(EN): Secure Servers, Digital Security, Online Hosting, Secure Hosting, Cybersecurity Solutions

GlobalSunucu.com
(TR): Sunucu Çözümleri, Web Hosting, Online Hizmetler, Dijital Sunucular, Güvenli Hosting
(EN): Server Solutions, Web Hosting, Online Services, Digital Servers, Secure Hosting

GlobalTicaret.com.tr
(TR): Küresel Ticaret, Uluslararası Ticaret, İş Çözümleri, Ticaret Hizmetleri, İhracat Desteği
(EN): Global Trade, International Commerce, Business Solutions, Trade Services, Export Assistance

GlobalYardim.com
(TR): Küresel Yardım, Online Yardım, Destek Hizmetleri, Dijital Çözümler, Müşteri Desteği
(EN): Global Assistance, Online Help, Support Services, Digital Solutions, Customer Support

GM3E.com
(TR): Teknoloji Hizmetleri, Dijital Çözümler, Online İnovasyon, İş Teknolojisi, BT Desteği
(EN): Tech Services, Digital Solutions, Online Innovation, Business Technology, IT Support

GN.com.tr
(TR): Türk Teknoloji Çözümleri, Dijital İnovasyon, BT Hizmetleri, Teknoloji Topluluğu, Online Hizmetler
(EN): Turkish Tech Solutions, Digital Innovation, IT Services, Tech Community, Online Services

GOOL.org 
(TR): Futbol Topluluğu, Futbol Haberleri, Spor Güncellemeleri, Futbol Etkinlikleri, Futbol Meydan Okumaları
(EN): Football Community, Soccer News, Sports Updates, Football Challenges, Soccer Events

GotoIoTCloud.com
(TR): IoT Bulutu, Nesnelerin İnterneti, Bulut Çözümleri, Akıllı Cihazlar, IoT Hizmetleri
(EN): IoT Cloud, Internet of Things, Cloud Solutions, Smart Devices, IoT Services

GuvenDamgasi.net
(TR): Güvenlik Mührü, Dijital Doğrulama, Online Güvenlik, Güvenli İşlemler, Güven Damgası
(EN): Security Seal, Digital Verification, Online Security, Secure Transactions, Trust Mark

HALK.org.tr
(TR): Toplum Hizmetleri, Halk Refahı, Sosyal Projeler, Toplum Gelişimi, Kar Amacı Gütmeyen Organizasyon
(EN): Community Services, Public Welfare, Social Projects, Community Development, Non-Profit Organization

i-Pres.com
(TR): Dijital Varlık, Online Marka Yönetimi, Web Hizmetleri, Dijital Pazarlama, Marka Yönetimi
(EN): Digital Presence, Online Branding, Web Services, Digital Marketing, Brand Management

ICDLcenter.com.tr
(TR): ICDL Sertifikasyonu, Bilgisayar Okuryazarlığı, Dijital Beceriler, BT Eğitimi, Sertifikasyon Programları
(EN): ICDL Certification, Computer Literacy, Digital Skills, IT Training, Certification Programs

ICDLcenter.org.tr
(TR): Türkiye ICDL Merkezi, Bilgisayar Okuryazarlığı Programları, BT Becerileri Eğitimi, Sertifikasyon Hizmetleri, Dijital Eğitim
(EN): Turkish ICDL Center, Computer Literacy Programs, IT Skills Training, Certification Services, Digital Education

ICDLTurkiye.com.tr
(TR): ICDL Türkiye, Bilgisayar Becerileri Sertifikasyonu, Dijital Okuryazarlık, BT Eğitimi, Sertifikasyon Programları
(EN): ICDL Turkey, Computer Skills Certification, Digital Literacy, IT Training, Certification Programs

ICDLTurkiye.org
(TR): ICDL Programları, Dijital Beceriler, Bilgisayar Okuryazarlığı, BT Eğitimi, Sertifikasyon Hizmetleri
(EN): ICDL Programs, Digital Skills, Computer Literacy, IT Training, Certification Services

ikincielPazarYeri.com.tr
(TR): İkinci El Pazar Yeri, Online Alışveriş, Kullanılmış Ürünler, E-ticaret Platformu, İkinci El Eşyalar
(EN): Second-Hand Marketplace, Online Shopping, Used Goods, E-commerce Platform, Pre-owned Items

internetBulutu.com
(TR): Bulut Hizmetleri, Online Depolama, İnternet Çözümleri, Bulut Bilişim, Dijital Hosting
(EN): Cloud Services, Online Storage, Internet Solutions, Cloud Computing, Digital Hosting

iotCloudy.com
(TR): IoT Bulutu, Akıllı Cihazlar, Nesnelerin İnterneti, Bulut Çözümleri, Bağlantılı Cihazlar
(EN): IoT Cloud, Smart Devices, Internet of Things, Cloud Solutions, Connected Devices

Kabir.com.tr
(TR): Anma Hizmetleri, Cenaze Çözümleri, Cenaze Hizmetleri, Anma Planlama, Hatıra Planlama
(EN): Memorial Services, Burial Solutions, Funeral Services, Commemoration, Memorial Planning

Kaburga.com.tr
(TR): Türk Mutfağı, Gıda Hizmetleri, Kaburga Yemekleri, Restoran Çözümleri, Gurme Lezzetler
(EN): Turkish Cuisine, Food Services, Kaburga Dishes, Restaurant Solutions, Culinary Delights

Kayilar.com
(TR): Gayrimenkul Hizmetleri, Emlak Listeleri, Konut Satışları, Emlak Çözümleri, Mülk Yönetimi
(EN): Real Estate Services, Property Listings, Home Sales, Real Estate Solutions, Property Management

KentSanat.com
(TR): Kentsel Sanat, Toplum Projeleri, Kültürel İnisiyatifler, Kamusal Sanat, Şehir Güzelleştirme
(EN): Urban Art, Community Projects, Cultural Initiatives, Public Art, City Beautification

KioskTurk.com
(TR): Türk Kioskları, Self-Servis Çözümleri, Dijital Kiosklar, Perakende Teknolojisi, İnteraktif Terminaller
(EN): Turkish Kiosks, Self-Service Solutions, Digital Kiosks, Retail Technology, Interactive Terminals

Kokosum.com (kokoşum)
(TR): Hindistan Cevizi Ürünleri, Doğal Ürünler, Organik Çözümler, Sağlıklı Yaşam, Hindistan Cevizi Faydaları
(EN): Coconut Products, Natural Goods, Organic Solutions, Healthy Living, Coconut Benefits

liwoc.com
(TR): Teknoloji Hizmetleri, Dijital Çözümler, Online İnovasyon, İş Teknolojisi, BT Desteği
(EN): Tech Services, Digital Solutions, Online Innovation, Business Technology, IT Support

LogiPort.com.tr
(TR): Lojistik Hizmetleri, Nakliye Çözümleri, Kargo Taşımacılığı, Tedarik Zinciri Yönetimi, Nakliye Hizmetleri
(EN): Logistics Services, Freight Solutions, Cargo Transport, Supply Chain Management, Shipping Services

MahalleKasabi.com
(TR): Mahalle Kasabı, Taze Et, Yerel Kasap, Kaliteli Et, Kasap Hizmetleri
(EN): Neighborhood Butcher, Fresh Meat, Local Butcher Shop, Quality Meat, Butchery Services

MegaKom.com.tr
(TR): Mega İletişim, Dijital Çözümler, Online Hizmetler, Teknoloji İnovasyonları, BT Hizmetleri
(EN): Mega Communications, Digital Solutions, Online Services, Tech Innovations, IT Services

Meteoroloji.org.tr
(TR): Meteoroloji Hizmetleri, Hava Tahminleri, İklim Bilgileri, Hava Durumu Güncellemeleri, Meteoroloji Topluluğu
(EN): Meteorological Services, Weather Forecasting, Climate Information, Weather Updates, Meteorology Community

MilPlus.com.tr
(TR): Askeri Hizmetler, Savunma Çözümleri, Güvenlik İnovasyonları, Askeri Teknoloji, Savunma Sanayii
(EN): Military Services, Defense Solutions, Security Innovations, Military Technology, Defense Industry

OnDolar.com (on dollar)
(TR): Bütçe Fırsatları, Uygun Alışveriş, İndirim Teklifleri, Para Tasarrufu, En İyi Fiyatlar
(EN): Budget Deals, Affordable Shopping, Discount Offers, Save Money, Best Buys

OnlineBulusma.com
(TR): Online Toplantılar, Sanal Etkinlikler, Dijital Buluşmalar, Web Konferansları, Online İşbirliği
(EN): Online Meetings, Virtual Events, Digital Gatherings, Web Conferencing, Online Collaboration

OnlineSirketim.com (online şirketim)
(TR): Online İş Çözümleri, Dijital Hizmetler, E-ticaret, Sanal Ofisler, İş Platformları
(EN): Online Business Solutions, Digital Services, E-commerce, Virtual Offices, Business Platforms

ROBOT.org.tr
(TR): Robotik Topluluğu, Teknoloji İnovasyonları, Robotik Projeler, Otomasyon Çözümleri, Robotik Gelişim
(EN): Robotics Community, Tech Innovations, Robotic Projects, Automation Solutions, Robotics Development

SanalBulusma.com
(TR): Sanal Toplantılar, Online Etkinlikler, Dijital Buluşmalar, Web Konferansları, Sanal İşbirliği
(EN): Virtual Meetings, Online Events, Digital Gatherings, Web Conferencing, Virtual Collaboration

SanalTeknokent.com
(TR): Sanal Teknokent, Dijital İnovasyon, Teknoloji Topluluğu, Online Teknoloji, Teknoloji Gelişimi
(EN): Virtual Tech Hub, Digital Innovation, Tech Community, Online Technology, Tech Development

SanalTeknopark.com
(TR): Sanal Teknoloji Parkı, Dijital İnovasyonlar, Teknoloji Topluluğu, Online Çözümler, Teknoloji Gelişimi
(EN): Virtual Technology Park, Digital Innovations, Tech Community, Online Solutions, Tech Development

SarkBahcesi.com (şark bahçesi)
(TR): Doğu Bahçeleri, Kültürel Alanlar, Geleneksel Bahçeler, Toplum Alanları, Kültürel Miras
(EN): Eastern Gardens, Cultural Spaces, Traditional Gardens, Community Spaces, Cultural Heritage

SeatPort.com
(TR): Oturma Çözümleri, Liman Oturma, Kamusal Oturma, Koltuk Yönetimi, Oturma İnovasyonları
(EN): Seating Solutions, Port Seating, Public Seating, Seat Management, Seating Innovations

SeoAnkara.com
(TR): SEO Hizmetleri, Dijital Pazarlama, Online Görünürlük, Arama Motoru Optimizasyonu, Ankara SEO
(EN): SEO Services, Digital Marketing, Online Visibility, Search Engine Optimization, Ankara SEO

SimdiGelsin.com.tr (şimdi gelsin)
(TR): Hızlı Teslimat, Hızlı Hizmetler, Hızlı Teslim, Talep Üzerine Hizmetler, Anında Çözümler
(EN): Instant Delivery, Quick Services, Fast Delivery, On-Demand Services, Immediate Solutions

SoftAway.com.tr
(TR): Yazılım Çözümleri, Dijital İnovasyon, BT Hizmetleri, Teknoloji Geliştirme, Yazılım Geliştirme
(EN): Software Solutions, Digital Innovation, IT Services, Tech Development, Software Development

Software.net.tr
(TR): Yazılım Ağı, Dijital Çözümler, Teknoloji Topluluğu, Yazılım Geliştirme, Online Hizmetler
(EN): Software Network, Digital Solutions, Tech Community, Software Development, Online Services

Software.org.tr
(TR): Yazılım Topluluğu, Teknoloji Projeleri, Dijital İnovasyon, Geliştirici Ağı, Yazılım Çözümleri
(EN): Software Community, Tech Projects, Digital Innovation, Developer Network, Software Solutions

SuTasarruf.com
(TR): Tasarruf Çözümleri, Finansal Planlama, Para Yönetimi, Maliyet Tasarrufu, Finansal Hizmetler
(EN): Savings Solutions, Financial Planning, Money Management, Cost Savings, Financial Services

TeknoHolding.com
(TR): Teknoloji Holding, Dijital Çözümler, Teknoloji Yatırımları, İş İnovasyonu, Teknoloji Gelişimi
(EN): Tech Holding, Digital Solutions, Technology Investments, Business Innovation, Tech Development

ThanksDomain.com
(TR): Alan Adı Hizmetleri, Web Hosting, Alan Adı Kaydı, Online Çözümler, Dijital Alan Adları
(EN): Domain Services, Web Hosting, Domain Registration, Online Solutions, Digital Domains

TikTA.com
(TR): Teknoloji İnovasyonları, Dijital Çözümler, Online Hizmetler, İş Teknolojisi, BT Desteği
(EN): Tech Innovations, Digital Solutions, Online Services, Business Technology, IT Support

TomurcukYemek.com
(TR): Türk Mutfağı, Gıda Hizmetleri, Geleneksel Tarifler, Restoran Çözümleri, Gurme Lezzetler
(EN): Turkish Cuisine, Food Services, Traditional Recipes, Restaurant Solutions, Culinary Delights

TRANS.com.tr
(TR): Transit Geçiş, Taşımacılık Hizmetleri, Lojistik Çözümleri, Kargo Taşımacılığı, Nakliye Yönetimi, Nakliye Hizmetleri
(EN): Transportation Services, Logistics Solutions, Cargo Transport, Freight Management, Shipping Services

TRlook.com
(TR): Türk Trendleri, Moda Haberleri, Stil Güncellemeleri, Trend Raporları, Türk Modası
(EN): Turkish Trends, Fashion News, Style Updates, Trend Reports, Turkish Fashion

TRwebmail.com
(TR): Türk Webmail, E-posta Hizmetleri, Dijital İletişim, Online Mail, Güvenli Mesajlaşma
(EN): Turkish Webmail, Email Services, Digital Communication, Online Mail, Secure Messaging

TurkBoga.com (Türk Boğa)
(TR): Türk Boğa, Burçlar, Astroloji Haberleri, Boğa Özellikleri, Burç Güncellemeleri
(EN): Turkish Taurus, Zodiac Signs, Astrology News, Taurus Traits, Horoscope Updates

TurkBogaz.com (Türk Boğaz)
(TR): Türk Boğazı, Seyahat Rehberleri, Turistik Yerler, Boğaz Turları, Gezi
(EN): Turkish Bosphorus, Travel Guides, Tourist Attractions, Bosphorus Tours, Sightseeing

TurkBogazi.com (Türk Boğazı)
(TR): Boğaz Türkiye, Seyahat Bilgileri, Turistik Alanlar, Boğaz Turları, Türk Çekim Yerleri
(EN): Bosphorus Turkey, Travel Information, Tourist Sites, Bosphorus Cruises, Turkish Attractions

TurkiyeSoftware.com
(TR): Türk Yazılımı, Dijital Çözümler, Teknoloji İnovasyonları, Yazılım Geliştirme, BT Hizmetleri
(EN): Turkish Software, Digital Solutions, Tech Innovations, Software Development, IT Services

TurkSW.com
(TR): Türk Yazılımı, Teknoloji Çözümleri, Yazılım Geliştirme, BT Hizmetleri, Dijital İnovasyon
(EN): Turkish Software, Tech Solutions, Software Development, IT Services, Digital Innovation

TurSOFT.com.tr
(TR): Türk Yazılım Çözümleri, Dijital İnovasyon, BT Hizmetleri, Teknoloji Geliştirme, Yazılım Projeleri
(EN): Turkish Software Solutions, Digital Innovation, IT Services, Tech Development, Software Projects

TurSW.com
(TR): Türk Yazılımı, Dijital Çözümler, BT Hizmetleri, Teknoloji İnovasyonları, Yazılım Geliştirme
(EN): Turkish Software, Digital Solutions, IT Services, Tech Innovations, Software Development

UfukGrup.com
(TR): Ufuk Grup, İş Çözümleri, Teknoloji Hizmetleri, Kurumsal İnovasyon, İş Geliştirme
(EN): Ufuk Group, Business Solutions, Tech Services, Corporate Innovation, Business Development

WebSihirbaz.com
(TR): Web Sihirbazı, Dijital Çözümler, Web Geliştirme, Online Hizmetler, Web Tasarımı
(EN): Web Wizard, Digital Solutions, Website Development, Online Services, Web Design

WebTasarimWebHosting.com (web tasarım web hosting)
(TR): Web Tasarım ve Hosting, Dijital Çözümler, Online Hizmetler, Web Geliştirme, Hosting Hizmetleri
(EN): Web Design and Hosting, Digital Solutions, Online Services, Web Development, Hosting Services

WisWor.com (Bilgelik, Zeka)
(TR): Dijital Çözümler, Online İnovasyon, Teknoloji Hizmetleri, İş Teknolojisi, BT Desteği
(EN): Digital Solutions, Online Innovation, Tech Services, Business Technology, IT Support

WORLD.net.tr
(TR): Küresel Ağ, Online Hizmetler, Dijital Bağlantı, İnternet Çözümleri, Teknoloji Ağı
(EN): Global Network, Online Services, Digital Connectivity, Internet Solutions, Tech Network

WORLD.org.tr
(TR): Küresel Topluluk, Uluslararası Projeler, Dijital Çözümler, Toplum Gelişimi, Teknoloji İnovasyonu
(EN): Global Community, International Projects, Digital Solutions, Community Development, Tech Innovation

YalitimHizmetleri.com
(TR): Yalıtım Hizmetleri, Ev Yalıtımı, Enerji Verimliliği, Yalıtım Çözümleri, Ev Geliştirme
(EN): Insulation Services, Home Insulation, Energy Efficiency, Insulation Solutions, Home Improvement

YazilimMasasi.com
(TR): Yazılım Masası, Teknoloji Desteği, Yazılım Çözümleri, Dijital İnovasyon, BT Hizmetleri
(EN): Software Desk, Tech Support, Software Solutions, Digital Innovation, IT Services

YazilimMasasi.com.tr
(TR): Türk Yazılım Masası, BT Desteği, Yazılım Çözümleri, Dijital İnovasyon, Teknoloji Hizmetleri
(EN): Turkish Software Desk, IT Support, Software Solutions, Digital Innovation, Tech Services